KVKK

[:en]

Information Note as Per The Law Nr. 6698 On Protection Of Personal Data

GENERAL DISCLOSURE ON PROCESSING PERSONAL DATA

Herein with this statement, Urbansurf.me (“the Company”) shall inform you and explain the activities related to processing personal data as per the 10th article of Personal Data Protection Law (“PDP Law”) no. 6698

1 Data Controller and it’s Representative 

Urbansurf.me (“the Company”) pays strict attention to the security of your personal data as the Data Controller. Having that awareness, we are extremely cautious in processing, recording, saving all kinds of personal data belonging to all persons related to Urbansurf and our employees for the following purposes in conformity with law and ethics as well as transferring to/briefing 3rd parties limited by the purpose of processing within the framework of the limitations permitted by the legislation with the full comprehension of our responsibility.

2 Purposes of Processing Your Personal Data 

Your personal data obtained by our Company are kept physically or electronically for a time period befitting processing purposes in accordance with the basic principles stipulated in PDP Law and processed for the execution of operational activities of our Company, business relations and human resources processes, responding to the needs of relevant persons, ensuring the commercial safety of the Company. The Company acts in conformity with the liabilities stipulated mainly in PDP Law and other relevant legislations. You can get detailed information about the purposes of processing your personal data by our Company by reading Personal Data Protection and Processing Regulation on our corporate website: www.urbansurf.me

3 Processed Personal Data – To whom and for what purposes can the processed personal data be

As per the purposes mentioned above, your processed personal data can be transferred to our business partners, shareholders, Urbansurf.me, legally authorized state institutions and organizations, private persons, in order to carry out operational activities of our Company and to independent audit firms, survey firms within the framework of legal obligations and limitations

within the scope of data processing conditions and purposes stated in 8 th and 9th articles of PDP Law and in conformity with the basic principles stipulated in PDP Law.

4 Transfer of Personal Data Abroad 

Your personal data shall be transferred abroad by obtaining your explicit consent stipulated in article 4(2) of PDP Law or without obtaining your explicit consent if the issues stated in articles 5(2) and 6(3)

shall take place and on the condition that the rules stated in 9 th article of the Law shall be obeyed. It shall be transferred after the Personal Data Protection Committee (“the Committee”) declares the foreign countries having adequate level of protection, only to the resident persons or organizations. For the countries that there is not an adequate level of protection, if the data controllers in Turkey and in relevant foreign countries commit, in writing, to provide an adequate level of protection and obtain the permission of the Committee, the data shall be transferred.

5 Methods and Legal Grounds of Collecting Personal Data 

Your personal data are being collected by the Company for the purposes stated above through all kinds of verbal, written or electronical communication channels to carry out our business operations. The collected data are processed and transferred within the context of personal data processing conditions and purposes stated in 5th and 6th articles of PDP Law as well as for the purposes stated

above in clauses (1) and (2).

6 Your Rights as the Personal Data Subject Listed in 11th Article of PDP Law

In the event that you would submit your requests related to your rights to the Company as data subjects with the procedures mentioned below herein this General Disclosure, the Company shall conclude the requests included in the application free of charge and as soon as possible considering the nature of the request and within 30 (thirty) days at the latest. However, in case the operation necessitates a separate cost, the fee in the tariff designated by the Personal Data Protection Committee shall be collected. The rights as the data subject pursuant to the 11th article of PDP Law are as follows:

 • Learn whether her/his personal data have been processed or not;
 • Request information as to processing if her/his data have been processed;
 • Learn the purpose of processing of the personal data and whether data are used in accordance with their purpose;
 • Know the third parties in the country or abroad to whom personal data have been transferred; Request rectification in case personal data are processed incompletely or inaccurately and request notification of the operations made to third parties to whom personal data have been transferred;
 • Request deletion or destruction of personal data in case the reasons necessitating their processing cease to exist even if the personal data that is processed in accordance with PDP Law or relevant other laws and request notification of the operations made to third parties to whom personal data have been transferred;
 • Object to occurrence of any result that is to her/his detriment by means of analysis of personal data exclusively through automated systems;
 • Request compensation for the damages in case the person incurs damages due to unlawful processing of personal data.

As per the 1st clause of 13th article of PDP law, you can convey your request relating to the use of rights stated above in writing or by other means designated by the Personal Data Protection Committee to our Company. As the Personal Data Protection Committee did not define any certain method, you are required to submit your application to our Company in writing pursuant to the PDP Law. Within that framework, in order to use your rights stated above, send mail by on

[email protected]  and deliver with your personal ID information. 

If there would be any amendment in the disclosure text, then the enforcement date and content of the disclosure shall be updated.

 Last Update 07.09.2018 [:tr]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

www.urbansurf.me (“Urbansurf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği: Urbansurf.me, KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. Urbansurf olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına asgari ölçüde dikkat etmekteyiz.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Urbansurf’ün müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir. Urbansurf  tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.urbansurf.me internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği’nden de ulaşabilirsiniz.
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: Urbansurf, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, Urbansurf’ün iştiraklerine ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; Urbansurf’ün bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca Urbansurf, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Urbansurf’ün bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.
 4. Yurtdışına Veri Aktarımı: Urbansurf tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
 5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, Urbansurf’a ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşmeler uyarınca toplanabilir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 6. KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Urbansurf’e  iletmeniz durumunda Urbansurf talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;
 7. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 8. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 9. c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Urbansurf’e  iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; [email protected] adresinden bize iletilebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Beyanı 07.09.2018 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.[:]